first_imgThe Ministry of Tourism has published a public call for applications for grants under the Public Tourism Infrastructure Development Program in 2017, for which HRK 20 million has been provided.Sredstva iz Fonda namijenjena su javnom sektoru – jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za razvoj javne turističke infrastrukture. Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla).  „JPublic tourist infrastructure is an integral part of the overall tourist offer of each destination and it is therefore important that we continuously improve it. By investing in projects aimed at arranging or building new beaches, visitor centers and cycling, riding or hiking routes, a new attractive basis is created, ie additional motives for coming to the destination, which is important for the development of year-round tourism. Through this program we want to increase the overall impression and attractiveness of destinations, and thus make Croatian tourism even more competitive”, Stressed the Minister of Tourism Gary Cappelli.The Ministry of Tourism co-finances 80 percent of the costsThe Ministry co-finances up to 80 percent of the eligible / eligible costs of implementing an individual project. For beach projects, the minimum amount of support is HRK 200.000,00, while the maximum amount is HRK 1.000.000,00. For visitor centers and interpretation centers, this amount ranges from a minimum of HRK 100.000,00 to a maximum of HRK 1.000.000,00 of support. Also, the Ministry co-finances the development of operational plans for the development of cycling tourism in the county with standards up to HRK 50.000,00, and the arrangement and marking of existing and new cycling, walking and riding routes and arranging, setting up and equipping e-bike rental stations from HRK 100.000,00 to HRK 400.000,00 , XNUMX kn.Izvor financiranja predmetnog javnog poziva je Fond za razvoj turizma, odnosno izvanproračunski prihod Ministarstva turizma od naknada za privremene koncesijske naknade za turističko zemljište, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu, neprocijenjenom  u postupku pretvorbe i privatizacije.The public call is open until September 15, 2017. More information about the conditions can be found here: Public call for the development of public tourism infrastructure in 2017last_img

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *